Multidisciplinair team

Revalidatiearts
De revalidatiearts heeft de eindverantwoordelijkheid voor de medische begeleiding, de behandelingen en het revalidatieplan. Hij / zij ziet u en uw kind tweemaal per jaar voorafgaand aan de teambespreking voor medisch onderzoek, bespreking van de ontwikkelingsaspecten en vorderingen van uw kind binnen de peuterrevalidatie en beantwoordt uw vragen en opmerkingen. De revalidatiearts beslist in overleg met u en de therapeuten over aanschaf van hulpmiddelen en voorzieningen en is voorzitter van de teambesprekingen over uw kind. De coördinatie van medische vraagstukken is zijn of haar primaire verantwoordelijkheid.

De revalidatiebegeleiding is vaak een langdurig proces waarbij veel mensen betrokken zijn. Veel van deze hulpverleners (peuterleiding en therapeuten, maatschappelijk werk en orthopedagoog) leert u kennen tijdens het verblijf in de peutergroepen en de therapieën. De onderlinge afstemming vindt plaats tijdens de teambespreking waar u als ouder ook aan deelneemt, maar ook tussendoor tijdens bijeenkomsten waarbij u niet aanwezig bent. De revalidatiearts is voorzitter van het overleg en verantwoordelijk voor de procesgang.

Kinderen die in de peutergroepen verblijven zijn veelal kwetsbaar en behoeven in een aantal gevallen controle en begeleiding van meerdere medisch specialisten. De revalidatiearts controleert op zijn polikliniek een aantal ontwikkelingsaspecten van het houdings- en bewegingsapparaat en doet hieromtrent behandelvoorstellen. Een aantal voorbeelden van vragen zijn:

  • Is de ooit gestelde diagnose omtrent de motorische afwijking nog actueel of e.e.a. bijgesteld worden?
  • Wanneer moet een nieuwe heupfoto gemaakt worden?
  • Zijn kokers of aangepaste schoenen noodzakelijk?
  • Hoe behandelen we een verhoogde spierspanning in armen en benen?
  • Is fysiotherapie of ergotherapie voldoende of zijn aanvullende maatregelen nodig?
  • Is er een gangbeeldanalyse nodig om problemen met het lopen nauwkeuriger te onderzoeken?
  • Is het nodig uw kind met een orthopedisch probleem op het gezamelijke spreekuur met de kinderorthopeed te zien?

Het medisch secretariaat is bereikbaar onder telefoonnummer 024-3659753. U kunt echter ook binnen wandelen bij het secretariaat van de peuterrevalidatie die dan aangeven hoe u de arts-assistent of de revalidatiearts te spreken kunt krijgen.
Revalidatiearts van de peuterrevalidatie is Dr. J. van Munster.

Activiteitentherapeut
De activiteitentherapeut behandelt en begeleidt kinderen met beperkingen in de grove en/of fijne motoriek, in de communicatie en in de cognitieve ontwikkeling. In de therapeutische peutergroep zorgt zij voor een pedagogisch, therapeutisch klimaat en werkt individueel en/of groepsgericht aan een ontwikkelingsstimulerend programma.

Door het bezoek aan de therapeutische peutergroep, leert uw kind te functioneren in een groepssituatie met andere kinderen en volwassenen. Het voornaamste doel van de therapeutische peutergroep is het stimuleren van de totale ontwikkeling van uw kind.
In samenspraak met ouders, komt uw kind minimaal drie tot vijf dagdelen per week in één van de groepen. Het is zeer belangrijk dat uw kind plezier krijgt en houdt in het bezoek aan de peuterrevalidatie. Dat is belangrijk bij het oefenen en om iets te leren. Het therapieprogramma is echter inspannend en intensief. De therapeutische peutergroep moet uw kind daarom een rustige en veilige basis bieden, waarin het zich thuis kan voelen. Vanuit deze veilige groep wordt het makkelijker om naar de therapieën te gaan.

De activiteitentherapeut volgt per kind een programma voor het stimuleren van de ontwikkeling. Er zijn vaste momenten waarop de kinderen gezamenlijk iets doen. Zo wordt bij elke ochtend- en middaggroep in de kring begonnen met het zingen van liedjes. Vervolgens hebben de kinderen therapie of ‘werken’ ze in de groep. De therapieën wisselen om het half uur waarbij de therapeuten de kinderen halen en weer terugbrengen in de groep. De kinderen spelen iedere ochtend of middag ook gewoon zelf of rusten even uit. Iedere groep heeft één keer per week een speluurtje. Dit bestaat uit groepsactiviteiten en individuele activiteiten.

De activiteitentherapeut onderhoudt intensieve contacten met ouders en verzorgers van de peuters uit de groep.

Fysiotherapie
De fysiotherapeut richt zich op de motorische ontwikkeling van vaardigheden, zoals zitten, kruipen, staan, lopen en het veranderen van de ene houding naar de andere. Voor beweging is een juiste spierspanning , spierkracht, samenwerking van de spieren en een goede balans belangrijk. De fysiotherapeut geeft adviezen ten aanzien van hulpmiddelen voor houding en voortbewegen.

Onderzoek
Tijdens het onderzoek, hetgeen voorafgaat aan de start van de fysiotherapeutische behandeling, probeert de fysiotherapeut een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de motorische mogelijkheden van uw kind. Lees meer

Behandeling
Het doel van de fysiotherapeutische behandeling is vooral gericht op het onderhouden, verbeteren en/of vergroten van de motorische mogelijkheden van het kind. Lees meer

Hydrotherapie & zwemmen
Soms worden doelstellingen beter bereikt door te oefenen in het water. Dit wordt hydrotherapie genoemd. Hydrotherapie is fysiotherapie in het water. Lees meer

Hulpmiddelen
Kinderen kunnen in therapiesituatie en vervolgens in thuissituatie gebruik maken van verschillende hulpmiddelen en aanpassingen om beter te leren functioneren. Lees meer

Waar werken wij?
Op de peuterrevalidatie beschikken we over een oefenruimte alwaar we oefeningen kunnen doen. Lees meer