Overige informatie

Info boekje
Klik hier voor het jaarinformatieboekje van de Peuterrevalidatie Sint Maartenskliniek, schooljaar 2017-2018 voor de ochtend- en middaggroepen. In dit informatieboekje vindt u alle informatie over de afdeling en de activiteiten die er plaatsvinden.