Home

Bij de Peuterrevalidatie van het revalidatiecentrum St. Maartenskliniek staat bijzondere aandacht voor een zo normaal mogelijke ontwikkeling van peuters centraal. De samenwerking met ouders is daarbij onmisbaar. Deze website biedt gerichte informatie aan ouders van kinderen die de peuterrevalidatie van de St. Maartenskliniek (mogelijk gaan) bezoeken. Zitten, staan, lopen, praten… de spontane stappen in de ontwikkeling zijn voor kinderen met een aangeboren aandoening, een ziekte of een beperking door een ongeval, minder vanzelfsprekend. Het bewegen, de communicatie, het spelen en/of het leren kan moeizamer verlopen. Peuters die voor revalidatie naar de Sint Maartenskliniek komen, hebben paramedische behandeling nodig om ze in hun ontwikkeling zo veel mogelijk te stimuleren. Tegelijkertijd zijn ze ook gewoon kinderen tussen de 1½ en 4 jaar, die lachen, huilen, leuk en vervelend zijn, plezier of ruzie maken en hun grenzen ontdekken en verleggen. Kinderen kunnen van én met elkaar leren, ook wanneer hun algehele ontwikkeling wat trager verloopt. Bijzondere aandacht voor een zo normaal mogelijke ontwikkeling van deze peuters staat bij de peuterrevalidatie van de St. Maartenskliniek centraal. Op onze website vindt u informatie over de doelstelling, doelgroep, werkwijze en de therapeutische peutergroepen van de peuterrevalidatie van de St. Maartenskliniek. Tevens wordt de rol van ouders binnen het revalidatieprogramma besproken.